Håll dig uppdaterad vid elavbrott

Om strömmen bryts kan du följa upp situationen med hjälp av avbrottskartan. På kartan får du information om både pågående avbrott och framtida planerade avbrott i eldistributionen. Avbrottskartan visar både geografisk omfattning och hur många kunder som berörs av avbrottet samt när vi beräknar att strömmen ska vara tillbaka.

 

Är elen dyr eller billig?

Via Se spotpriser hittar du dagens och morgondagens marknadspriser på el. Särskilt om du köper din el bundet till spotpris kan detta vara intressant för dig. Appen har nu nya funktioner som kan meddela dig när elen är dyr och billig, eller så kan du få dagliga uppdateringar om följande dygns högsta och lägsta pris.

 

Följ din elförbrukning

I vår app kan du enkelt följa din egen elförbrukning. Du kan granska din förbrukning per dag, månad eller år och jämföra den med din tidigare förbrukning under olika tidsperioder. 

Första gången du loggar in behöver du ange ditt förbrukningsplatsnummer och ditt kundnummer. Dessa uppgifter hittar du på din elräkning.

“Appen planerades med användar­vänlighet i fokus. Vi ville
utveckla tjänster som våra kunder intuitivt väljer att
använda med sina mobila enheter.”

Robert Ståhl, CIO

Följ din fjärrvärmeförbrukning

Nu har du även möjlighet att följa upp din fjärrvärmeförbrukning per månad eller år och jämföra den med din tidigare förbrukning. Denna egenskap finns med i den uppdaterade appen (2/2019). För att ta egenskapen i bruk, rekommenderar vi att du uppdaterar appen och loggar in med ditt förbrukningsplatsnummer och kundnummer. Uppgifterna hittar du på din senaste räkning.

 

Rapportera fel

Ifall du upptäcker ett elfel, är det lätt att rapportera det till oss via appen. Du kan fylla i en kort blankett direkt i appen och vid behov även bifoga en bild på felet.

 

Kontakta vår kundservice

Med appen kan du kontakta oss direkt utan att behöva leta fram telefonnummer eller e-postadresser. Via appen kan du ringa vår kundservice, ringa in en felanmälan eller skicka skriftlig respons till oss.

 

Ladda ner appen till din enhet

Herrfors 24/7-appen är gratis och kan laddas ner till Android- och iOS-enheter från respektive appbutiker.