Turvallinen kytkentä

Kytkemme sähköt kiinteistöön saadessamme ilmoituksen voimassa olevasta sähkösopimuksesta asiakkaan sähkönmyyjältä. Sähköjen kytkentä on maksutonta, mikäli tilaus on tehty viimeistään vuorokausi ennen toivottua kytkentäajankohtaa. Suoritamme kytkentöjä arkisin normaalin työajan sisällä. Muina ajankohtina suoritetuista kytkennöistä laskutamme voimassaolevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

 

Tilatessasi meiltä sähköt uuteen osoitteeseen, huomioithan että emme lähetä sähköjen kytkennästä erillistä ilmoitusta. Sähköjen kytkentä tehdään joko etänä tai asentajan toimesta sähkömittarilta. Jotta kytkentä voidaan tehdä turvallisesti, varmistathan etukäteen, että kytkentäpäivänä kiinteistössä ei ole päälle kytkettyjä sähkölaitteita, joiden valvomaton käyttö voisi aiheuttaa vaaratilanteita. Tällaisia laitteita voi olla esimerkiksi kytkennän aikana käynnissä oleva kiuas tai liesi.

 

Muuttaessasi pois kerrostaloasunnosta, suosittelemme että katkaiset sähköt asunnon pääkytkimestä. Näin voimme varmistaa, että sähköjen kytkentä tapahtuu turvallisesti seuraavan asukkaan muuttaessa kiinteistöön. Omakotitaloissa ja kesämökeissä sähköt tulisi katkaista sähkömittarin jälkeen. Mikäli katkaiset sähköt pääkytkimestä, sammuu myös sähkömittari, jolloin etäkytkentä ei ole mahdollista.

 

Sähkömittaritietoa

Sähkömittarimme ovat nykyään etäluettavia, jonka ansiosta mittarit lähettävät tiedon asiakkaan sähkönkulutuksesta energiayhtiöön automaattisesti. Etäluettavat mittarit mahdollistavat sähkön laskutuksen täsmällisesti toteutuneen kulutuksen mukaan, jolloin arvio- ja tasauslaskut eivät ole tarpeellisia. Etäluettavien mittarien avulla voivat asiakkaat myös tarkkailla omaa energiankulutustaan tunnin tarkkuudella. Mittarien ansiosta voimme myös helpommin saada tietoa mahdollisista sähkönjakeluhäiriöistä, ja vikojen korjaaminen käy nopeammin.

 

Tästä syystä on tärkeää, että sähköt katkaistaan sähkömittarin jälkeen, ja sähkömittari pysyy käynnissä. Mikäli mittari putoaa pois etäluennasta viallisen katkaisupaikan takia, aiheuttaa tämä sähköyhtiölle vikatilanteen, minkä korjaaminen voi johtaa turhaan tarkastuskäyntiin. Tällöin emme myöskään saa tietoa mahdollisista sähkökatkoista emmekä voi tarkkailla kiinteistön sähkönjakelun tilaa. Etäluennasta pidemmäksi aikaa pudonnut sähkömittari aiheuttaa myös sen, että asiakas siirtyy arviolaskutukseen ja voi saada arviolaskun, vaikka kiinteistössä ei olisikaan sillä hetkellä sähkönkulutusta. Pidäthän siis huolen, että sähköt katkaistaan pidemmän poissaolon ajaksi vasta mittarin jälkeen. Näin voimme yhä etälukea mittaria, vaikka itse kiinteistö olisikin ilman sähköä.

 

Mikäli kiinteistössä tehdään sähkötöitä, on sähköt katkaistava työturvallisuuden varmistamiseksi asunnon pääkytkimestä.