Ajankohtaista Suoritamme puuston latvasahausta linjoilla Tuovila-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax ja Tuovila-Hirvisuo
6.5.2024
Uutinen

Suoritamme puuston latvasahausta linjoilla Tuovila-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax ja Tuovila-Hirvisuo


Suoritamme Tuovila-Kovjoki ja Kovjoki-Lotlax 110 kV voimajohtojen sekä Tuovila-Hirvisuo 400 kV voimajohdon lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahauksen. Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sahaustyö toteutetaan huhti - toukokuun 2024 välisenä aikana. Työ suoritetaan yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. 


Johtoa vaarantavien reunapuiden latvasahaus tehdään helikopteriin kiinnitetyllä sahauslaitteella. Työn suorittaa Eltel Networks Oy yhdessä helikopterioperaattorin kanssa. Puiden latvoista katkaistaan käyttövarmuutta uhkaava osa pois, käytännössä ylipitkiä puita lyhennetään yhdestä viiteen metriin. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa puita ei tarvitse käsitellä uudelleen seuraavaan 10 - 15 vuoteen.


Samalla latvotaan myös reunavyöhykkeen ulkopuolelta käyttövarmuutta vaarantavat puut sähkömarkkinalain 40 § täyttämiseksi.


Mikäli puustoa ei voida käsitellä helikopterilla, ylipitkät puut kaadetaan metsurityönä latvasahauksen yhteydessä. Kaadetut puut jäävät hakkuupaikalle maanomistajan hyödynnettäväksi.


Latvasahaus tehdään 10.4.– 15.5.2024 välisenä aikana. Putoavien latvusten takia pyydämme Teitä pitämään sahauksen aikana vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen.


Käsiteltävän johdon sijainnin voitte tarkistaa liitteenä olevasta yleiskartasta.


Karta Tuovila-Kovjoki

Karta Kovjoki-Sorvisto-Hirvisuo


Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikop-teriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Työmaavierailulla vaadittava vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/takki ja suojakypärä.


Lisätietoa ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita löydät Tukesin verkkosivuilta ladattavasta turvaohjeesta

 

Lisätietoja: 

Eltel Networks Oy
Antti Laitinen
puh. 040 311 2311
antti.laitinen@eltelnetworks.com

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Uutinen

Herrfors alan kestävin sähköyhtiö asiakkaiden mielestä

Lue lisää
Uutinen

Herrforsilla on Suomen tyytyväisimmät sähköasiakkaat

Lue lisää