Sähköliittymän siirto

Sähköliittymissopimus ei siirry kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle automaattisesti. Liittymissopimuksen siirrosta kannattaa sopia kauppakirjassa, jottei siitä tarvitse tehdä erillistä luovutuskirjaa.


Siirrosta tulee ilmoittaa Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lle mahdollisimman pikaisesti siirron tapahduttua. Vaikka siirto olisikin kauppakirjassa, alueen sähkönsiirrosta vastaavalle verkkopalveluyhtiölle on asiasta tiedotettava erikseen, koska kauppakirja ei tule meille automaattisesti. Kauppakirjasta tai liittymän luovutuskirjasta tulee toimittaa kopio asiakaspalveluumme.

 

info@herrfors.fi
laskutus.yka@herrfors.fi

 

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
Kauppiaankatu 10
68600 Pietarsaari

 

Tulolantie 21

84100 Ylivieska

 

Kiinteistökaupan yhteydessä kiinteistön uuden omistajan kannattaa varmistaa liittymissopimuksen siirtokelpoisuus liittymän siirtäjältä. Sopimus voidaan liittymisehtojen mukaisesti siirtää uudelle omistajalle, kun entisen omistajan käyttöpaikkaa koskevan liittymis-, sähköntoimitus- tai verkkosopimuksen saatavat on maksettu. Liittymissopimuksen siirto tulee voimaan, kun Herrfors Nät-Verkko Oy Ab on sen hyväksynyt. Jos Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:lla on liittymän siirtäjältä saatavia, voi uusi omistaja ottaa ne vastattavakseen tai ostaa uuden sähköliittymän saadakseen sähköä kohteeseen.